Een gat in de ozonlaag boven Antarctica is aan het genezen en keert op zijn beurt de veranderingen terug die het veroorzaakt heeft aan de stroming van de winden over het zuidelijk halfrond, ontdekt een studie.

Onderzoekers van de Universiteit van Colorado Boulder zeggen dat dit deels te wijten is aan een verbod op ozonafbrekende stoffen (ODS) in de jaren tachtig van de vorige eeuw.

De grootste impact is te zien in de straalstroom op het zuidelijk halfrond – die was verder naar het zuiden getrokken door de aantasting van de ozonlaag, maar die lijkt om te keren.

Antara Banerjee, hoofdauteur, zegt dat dit waarschijnlijk slechts een tijdelijke verandering is als gevolg van de impact van de stijgende kooldioxide niveaus en meer ODS afkomstig uit China.

Voor 2000 was de straalstroom op middenlange afstand geleidelijk naar de Zuidpool verschoven en werd een andere orkaanveroorzakende straalstroom steeds breder.

Dit veranderde de neerslagpatronen en de oceaanstromingen op het zuidelijk halfrond en zorgde ervoor dat landen als Australië te kampen hadden met ernstige droogte.

Onderzoekers gebruikten een reeks computersimulaties om aan te tonen dat de straalstroom zich niet meer naar het zuiden bewoog op hetzelfde moment dat het ozongat begon te helen.

In Australië leidden veranderingen in de straalstroom tot een verhoogd risico op droogte door het wegduwen van regen uit de kustgebieden.

Als de straalstroom zijn beweging naar het zuiden omkeert, kan hij die regens terug naar het land brengen.

Vorig jaar heeft het Antarctische ozongat zijn kleinste jaarlijkse piek bereikt – sinds de ontdekking ervan in 1982 – maar het is een tijdelijke oplossing.

Wetenschappers zeggen dat dit misschien te wijten is aan ongewoon milde temperaturen in die laag van de atmosfeer.

Er is ook een toename van ozonafbrekende chemicaliën uit de industriële regio’s van China, zo bevestigde het team.

We noemen dit een “pauze” omdat de poolwaartse circulatietrends kunnen worden hervat, plat blijven, of omgekeerd,” zegt Banerjee.

Het is het getouwtrek tussen de tegengestelde effecten van het herstel van de ozonlaag en de toename van broeikasgassen dat de toekomstige trends zal bepalen.

Ze zei dat de grootste ontdekking van hun studie het bewijs was dat een wereldwijd protocol als dat van Montreal, dat ODS verbood, milieuschade kan onderbreken of omkeren.

De studie werd gepubliceerd in het tijdschrift Nature.

--ADVERTENTIE--