Deze coronamaatregelen worden morgen zeer waarschijnlijk aangepast

Toch wordt er reikhalzend uitgekeken naar de persconferentie van dinsdag. Zullen de scholen bijvoorbeeld weer opengaan? Een deel van de ouders zou dat graag willen, terwijl de lerarenvakbond Leraren in Actie zich zorgen maakt over een opening na de meivakantie.

Ze willen eerst meer duidelijkheid over het besmettingsrisico en de overdraagbaarheid van het virus bij kinderen. Het RIVM heeft hier onderzoek naar gedaan en hoewel het onderzoek nog niet is afgerond, worden de resultaten samen met de internationale bevindingen maandag aan het OMT gepresenteerd, waarna het kabinet een besluit neemt.

Vorige week schreven de deskundigen dat de opening van de kinderdagverblijven en basisscholen “weinig” invloed zal hebben op de bezetting van de IC. “Hoewel er meer uitzendingen worden verwacht onder basisschoolkinderen en hun ouders, zal dit waarschijnlijk niet leiden tot veel extra IC-toelatingen”. De situatie is anders voor middelbare scholen, waar leerlingen uit verschillende gebieden komen. Zij kunnen er dus voor zorgen dat het virus op plaatsen terechtkomt waar het nog niet is geweest.

Vorige week wilde Rutte niet vooruitlopen op de vraag of het kabinet dinsdag ook een besluit zal nemen over het al dan niet verbieden van evenementen waarvoor toestemming nodig is.

De organisatoren van de festivals wachten onder andere op een beslissing om de zomerfestivals al dan niet af te zeggen en de voetbalclubs wachten ook op duidelijkheid. Als de burgemeesters van een aantal grote steden hun zin krijgen, worden alle evenementen tot ten minste 1 september geannuleerd.

In ieder geval is het zeker dat het oude leven zoals we dat voor de corona-uitbarsting kenden, niet op korte termijn zal terugkeren. In de komende periode zal de anderhalfmetermaatschappij de norm blijven, benadrukte Rutte meerdere malen.