Bedrijven die een aanvraag hebben ingediend voor arbeidstijdverkorting voor hun werknemers krijgen 90 procent van hun loonkosten vergoed. Zelfstandigen en personen met een nuluurcontract krijgen sneller en gedurende ten minste drie maanden een sociale uitkering.

Dit zijn de belangrijkste maatregelen in het crisispakket dat de regering vanavond presenteert. Het kabinet stelt miljarden en miljarden euro’s beschikbaar om bedrijven en werknemers te helpen die als gevolg van de corona-crisis in moeilijkheden zijn geraakt.

Het pakket maatregelen is bedoeld om te voorkomen dat bedrijven failliet gaan en werknemers financieel zwaar worden getroffen. Het moet ook de zelfstandigen en mensen met een nuluurcontract de zekerheid geven dat de overheid er voor hen is.

Snellere ondersteuning

Er wordt gezocht naar een manier om zelfstandigen sneller te helpen. Nu kunnen ze via de gemeente steun aanvragen, maar dat duurt lang. Werknemers met een nuluurcontract hebben ook recht op ondersteuning, zodat ze in dienst kunnen blijven van hun werkgever.

Bedrijven die zich hebben aangemeld voor werktijdverkorting krijgen 90 procent van de loonkosten vergoed. Op dit moment is dat maximaal 75 procent. Dit om ervoor te zorgen dat bedrijven de gevolgen van de crisis kunnen opvangen.

Het doel van het crisispakket is om de vrede in de samenleving te herstellen na de plotselinge economische terugval als gevolg van de coronacrisis. Als er meer nodig is, zullen er verdere maatregelen volgen.

Het kabinet is bereid om in deze uitzonderlijke omstandigheden tot het uiterste te gaan. Om alle noodmaatregelen te kunnen betalen, kan de staatsschuld oplopen. Hierdoor komt een bedrag van 90 miljard euro vrij. Als dat niet genoeg is, zal de regering dieper in haar portemonnee graven.

De situatie is uiterst urgent, zei voorzitter Hans de Boer van de werkgeversvereniging VNO-NCW eerder. Naar zijn mening hebben veel bedrijven snel steun nodig om niet om te vallen.

--ADVERTENTIE--